Cart

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

13.12. 2017

 Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu EKSPONATÓW

 na targi IMM COLOGNE w KOLONII W STYCZNIU 2018 r.

Konkurs ofert  realizowany jest w ramach rozeznania cenowego do projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

 Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. 
Transport drogowy na trasie Warszawa – Kolonia - Warszawa

Dokładny adres załadunku:
Ul. Słoneczna 2, 02-570 Marki

Dokładny adres dostawy:
Messepl. 1, 50679 Köln, Niemcy

Przedmiot transportu:
meble i wyposażenie stoiska

Ilość towaru:
Ponieważ przed spakowaniem towaru nie można precyzyjnie określić ilości potrzebnych palet, prosimy o wycenę 3 poniższych wariantów:

wariant 1.
8 palet o wymiarach 120x80x200cm, , waga łączna około 560 kg

wariant 2.
9 palet o wymiarach 120x80x200cm, waga łączna około 620 kg

wariant 3.
10 palet o wymiarach 120x80x200cm, waga łączna około 690 kg

B.   
Dostawa towaru na stoisko D039 w hali 2.2 wraz z rozładunkiem, , a po zakończeniu targów wraz z załadunkiem.

Auto powinno być wyposażone w windę oraz wózek paletowy wraz z operatorem.

C.   
Magazynowanie palet i pustych opakowań według stawki za m3.

D.   
Ubezpieczenie towaru na kwotę 50.000 zł

 CPV:
60100000-9   Usługi w zakresie transportu drogowego

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Dostawa do Kolonii w dniu 14.01.2018 r. do godziny 12:00
Odbiór z Kolonii w dniu 22.01.2018 r. po godzinie 16:00

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia  18.12.2017 do godz. 15:00.

 V. KRYTERIUM OCENY

100% cena oferty netto

 

 Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty. 

 

 19.12.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia - transport eksponatów  na targi w w Kolonii w dniach 14-22 stycznia 2018 r. :

TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
ul M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań

NIP: 782100002223.08.2017

 Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu EKSPONATÓW

na targi Maison Et Objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.

Konkurs ofert  zrealizowany jest w ramach rozeznania cenowego do projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

 Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Transport drogowy na trasie Warszawa – Paryż - Warszawa :

Dokładny adres załadunku:
Ul. Słoneczna 2, 02-570 Marki

Dokładny adres dostawy:
Parc des Expositions de Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte

Przedmiot transportu:
6 palet o wymiarach 120x80x200cm, zawierających meble i wyposażenie stoiska, waga łączna około 400kg

Zakres usługi:
Załadunek w Polsce, dostarczenie oraz rozładunek na stoisko we Francji
Odbiór ze stoiska oraz załadunek we Francji, wyładunek w Polsce.

Auto powinno być wyposażone w dodatkowy, niezbędny sprzęt rozładunkowy typu winda lub wózek widłowy.

Ubezpieczenie towaru na kwotę 30.000 zł

CPV:

60100000-9   Usługi w zakresie transportu drogowego

 III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Dostawa do Paryża w dniu 6.09.2017 r. do godzinie 12:00

Odbiór z Paryża w dniu 13.09.2017 r. do godzinie 17:00

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia  25.08.2017 do godz. 15:00.

 V. KRYTERIUM OCENY

100% cena oferty netto

 

 Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.  

 28.08.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia - transport eksponatów  na targi w Paryżu w dniach 6-13 września 2017 r.:

TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
ul M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań

NIP: 7821000022

------

10.08.2017

Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu

w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach IMM  organizowanych w KOLONII w STYCZNIU 2018 r.

 Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life  – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach IMM Cologne organizowanych
w Kolonii w styczniu 2018 r., w tym:

 A) TRANSPORT :

 a)        Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa – Kolonia - Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.

b)       Łączny czas podróży  w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

 B) NOCLEG:

 a)      Zapewnienie i organizacja 8 noclegów dla dwóch osób w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.

 b)     Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.

 c)      Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawny i szybki dojazd (maksymalnie 30 minut) na miejsce targów tj. Köln Messe.

 d)     Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.

 e)      Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań
w formie otwartego bufetu.

 CPV:

55100000-1    Usługi hotelarskie

60400000-2  Usługi transportu lotniczego

 III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Termin wykonania usługi 14-22 stycznia 2018 r.

 IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia  17.08.2017 do godz. 17:00.

 V. KRYTERIUM OCENY

 100% cena oferty netto

 

 Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.                                    

18.08.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia - przelot oraz zakwaterowanie w Kolonii w dniach 14-22 stycznia 2018:

M TOUR Michał Ostrowski Stanisława Ostrowska
Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda
NIP 7411880302


------


19.07.2017

Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu

w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach Maison et objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.

Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach Maison et objet organizowanych
w Paryżu w terminie 8-12 września 2017 r., w tym:

A) TRANSPORT :

a)        Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa (WAW) – Paryż (lotnisko CDG lub ORY)- Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.

 b)       Łączny czas podróży  w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

 B) NOCLEG:

a)      Zapewnienie i organizacja min. 7 noclegów w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.

 b)     Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.

 c)      Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawnych i szybki dojazd na miejsce targów tj. Villepinte Exhibition Centre w Paryżu.

 d)     Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.

 e)      Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań w formie otwartego bufetu.

CPV:

55100000-1    Usługi hotelarskie

60400000-2  Usługi transportu lotniczego

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Termin wykonania usługi 6-13 września 2017r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia  03.08.2017 do godz. 15:00.

 V. KRYTERIUM OCENY

100% cena oferty netto

 

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

    

7.08.2017r. :

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia - przelot oraz zakwaterowanie w Paryżu w dniach 6-13.09.2017:

TeCe sp. zo.o.
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8/72, 30 – 305 Kraków
NIP 6762491821