Cart

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

19.07.2017

Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu

w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach Maison et objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.

Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Live – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach Maison et objet organizowanych
w Paryżu w terminie 8-12 sierpnia 2017 r., w tym:

A) TRANSPORT :

a)        Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa (WAW) – Paryż (lotnisko CDG lub ORY)- Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.

 b)       Łączny czas podróży  w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

 B) NOCLEG:

a)      Zapewnienie i organizacja min. 7 noclegów w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.

 b)     Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.

 c)      Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawnych i szybki dojazd na miejsce targów tj. Villepinte Exhibition Centre w Paryżu.

 d)     Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.

 e)      Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań w formie otwartego bufetu.

CPV:

55100000-1    Usługi hotelarskie

60400000-2  Usługi transportu lotniczego

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Termin wykonania usługi 6-13 sierpnia 2017r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia  25.07.2017 do godz. 15:00.

 V. KRYTERIUM OCENY

100% cena oferty netto

 

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.