EN / DE / IT / FR

10.12.2017.
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu eksponatów na targi IMM COLOGNE w KOLONII W STYCZNIU 2018 r.


Konkurs ofert realizowany jest w ramach rozeznania cenowego do projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Transport drogowy na trasie Warszawa – Kolonia – Warszawa

Dokładny adres załadunku:
Ul. Słoneczna 2, 02-570 Marki

Dokładny adres dostawy:
Messepl. 1, 50679 Köln, Niemcy

Przedmiot transportu:
meble i wyposażenie stoiska

Ilość towaru:
Ponieważ przed spakowaniem towaru nie można precyzyjnie określić ilości potrzebnych palet, prosimy o wycenę 3 poniższych wariantów:

wariant 1.
8 palet o wymiarach 120x80x200cm, , waga łączna około 560 kg

wariant 2.
9 palet o wymiarach 120x80x200cm, waga łączna około 620 kg

wariant 3.
10 palet o wymiarach 120x80x200cm, waga łączna około 690 kg

B. Dostawa towaru na stoisko D039 w hali 2.2 wraz z rozładunkiem, , a po zakończeniu targów wraz z załadunkiem.

Auto powinno być wyposażone w windę oraz wózek paletowy wraz z operatorem.

C. Magazynowanie palet i pustych opakowań według stawki za m3.

D. Ubezpieczenie towaru na kwotę 50.000 zł

CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Dostawa do Kolonii w dniu 14.01.2018 r. do godziny 12:00
Odbiór z Kolonii w dniu 22.01.2018 r. po godzinie 16:00

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 18.12.2017 do godz. 15:00.

V. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

19.12.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – transport eksponatów na targi w w Kolonii w dniach 14-22 stycznia 2018 r. :

TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
ul M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
NIP: 7821000022

17.08.2017.
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu eksponatów na targi Maison&Objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.


Konkurs ofert zrealizowany jest w ramach rozeznania cenowego do projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Transport drogowy na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa :

Dokładny adres załadunku:
Ul. Słoneczna 2, 02-570 Marki

Dokładny adres dostawy:
Parc des Expositions de Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte

Przedmiot transportu:
6 palet o wymiarach 120x80x200cm, zawierających meble i wyposażenie stoiska, waga łączna około 400kg

Zakres usługi:
Załadunek w Polsce, dostarczenie oraz rozładunek na stoisko we Francji
Odbiór ze stoiska oraz załadunek we Francji, wyładunek w Polsce.
Auto powinno być wyposażone w dodatkowy, niezbędny sprzęt rozładunkowy typu winda lub wózek widłowy.
Ubezpieczenie towaru na kwotę 30.000 zł

CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Dostawa do Paryża w dniu 6.09.2017 r. do godzinie 12:00
Odbiór z Paryża w dniu 13.09.2017 r. do godzinie 17:00

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 25.08.2017 do godz. 15:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

28.08.2017
Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – transport eksponatów na targi w Paryżu w dniach 6-13 września 2017 r.:

TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
ul M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
NIP: 7821000022

9.08.2017
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach IMM organizowanych w Kolonii w Styczniu 2018 r.


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach IMM Cologne organizowanych w Kolonii w styczniu 2018 r., w tym:

A) TRANSPORT :
a) Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa – Kolonia – Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.
b) Łączny czas podróży w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

B) NOCLEG:
a) Zapewnienie i organizacja 8 noclegów dla dwóch osób w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.
b) Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.
c) Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawny i szybki dojazd (maksymalnie 30 minut) na miejsce targów tj. Köln Messe.
d) Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.
e) Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań w formie otwartego bufetu.

CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
60400000-2 Usługi transportu lotniczego

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi 14-22 stycznia 2018 r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 17.08.2017 do godz. 17:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

18.08.2017
Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – przelot oraz zakwaterowanie w Kolonii w dniach 14-22 stycznia 2018:

M TOUR Michał Ostrowski Stanisława Ostrowska
Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda
NIP 7411880302

24.07.2017
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach Maison&Objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach Maison et objet organizowanych
w Paryżu w terminie 8-12 września 2017 r., w tym:

A) TRANSPORT :
a) Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa (WAW) – Paryż (lotnisko CDG lub ORY)- Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.
b) Łączny czas podróży w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

B) NOCLEG:
a) Zapewnienie i organizacja min. 7 noclegów w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.
b) Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.
c) Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawnych i szybki dojazd na miejsce targów tj. Villepinte Exhibition Centre w Paryżu.
d) Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.
e) Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań w formie otwartego bufetu.

CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
60400000-2 Usługi transportu lotniczego

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi 6-13 września 2017r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 03.08.2017 do godz. 15:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

7.08.2017r. :

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – przelot oraz zakwaterowanie w Paryżu w dniach 6-13.09.2017:
TeCe sp. zo.o.
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8/72, 30 – 305 Kraków
NIP 6762491821

5.05.2017
Rozeznanie cenowe na zorganizowanie sesji zdjęciowej wraz z przekazaniem praw autorskich


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja profesjonalne sesji fotograficznej wraz z przekazaniem praw autorskich do projektu.
W związku z planowanym wydaniem katalogu z ofertą naszych mebli na targi międzynarodowe, potrzebujemy przeprowadzić produktową sesję zdjęciową.

Zakres sesji:
‐ aranżacja dekoracji, dobranie kolorystyki, dobranie rekwizytów
‐ wykonanie zdjęć około 45 modeli mebli (kilka ujęć, detal oraz zdjęcia do packshotów)
‐ obróbka graficzna
‐ prawa do zdjęć

Stylistyka i kolory:
Minimalistyczna aranżacja pasująca do stylu naszych mebli.
Kolorystyka – delikatne, pastelowe kolory.

Lokalizacja:
Sesja może odbyć się w naszych wnętrzach, więc nie ma potrzeby przewożenia mebli, ani
wynajmowania pomieszczeń. Adres: Słoneczna 2, Marki.
Jesteśmy w stanie przygotować także ewentualną zabudowę.

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi 20. tydzień 2017 r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 13.05.2017 do godz. 17:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto. Kwota nie może być uzależniona od zmiennych, musi być wyrażona konkretną kwotą, ponieważ sesję będziemy rozliczać w ramach dotacji i musimy wybrać najbardziej korzystną ofertę.

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

16.05.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – sesję zdjęciową wraz z prawami autoskimi do zdjęć:

Pan Yassen Hristov

6.04.2017
Rozeznanie cenowe na przygotowanie folderów i katalogów promocyjnych


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Live – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie składu, projektów graficznych i wydruku wraz z dostawą dwóch rodzajów materiałów promocyjnych:

1. Foldery reklamowe prezentujące towary TMH z wykorzystaniem treści opisowych
i ilustrowanych: w formie arkuszu papieru złożonego jedno/dwukrotnie, prospekt dwustronicowy, zadruk fullkolor, format w rozłożeniu nie mniejszy niż A4, po złożeniu np.
w formacie DL.
Specyfikacja: 250 gram, kreda mat + folia matowa, CMYK 4+4, bigowana.
Wszystkie materiały graficzne (zdjęcia mebli oraz wizualizacje aranżacji) w formacie 300 dpi. oraz teksty do folderu dostarczy Zamawiający. Wymianie podlegać będzie do 30% treści.
Ilość sztuk: 20 000 w podziale:
a) do 10 czerwca 2017 r. : 7000 sztuk,
b) do 14 stycznia 2018 r.: 6500 sztuk,
c) do 31 lutego 2019 r.: 6500 sztuk.
Zamawiający zastrzega, że przy każdym dodruku folderu niezbędne będzie wprowadzenie zmian w projekcie w celu jego aktualizacji.

2. Katalogi reklamowe firmy TMH zawierające jej prezentacje, spis produktów i usług w formie książki/broszury.
Specyfikacja: 240/150 mm lub A4, poziom, okładka 350 gr, kreda matowa foliowana, kreda matowa foliowana dwustronnie folią matową, środek kreda matowana 250 gr, CMYK 4+4, 24 strony, oprawa klejona.
Wszystkie materiały graficzne (zdjęcia mebli oraz wizualizacje aranżacji) w formacie 300 dpi. oraz teksty do folderu dostarczy Zamawiający.
Ilość sztuk: 4 000 w podziale:
a) do 10 czerwca 2017 r.: 1360 sztuk,
b) do 14 stycznia 2018 r.: 1320 sztuk,
c) do 31 lutego 2019 r.: 1320 sztuk.
Zamawiający zastrzega, że przy każdym dodruku katalogu niezbędne będzie wprowadzenie zmian w projekcie w celu jego aktualizacji. Wymianie podlegać będzie do 30% treści.

Przygotowane w ramach zadania drukowane materiały muszą być oznakowane zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi oraz księgą wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

CPV:
79822000-2 – usługi składu;
79822500-7 – usługi projektów graficznych;
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

Z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów jakie powstaną w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w pkt II, ppkt 1 i 2.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 15.04.2017 do godz. 15:00.

V. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

18.04.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – przygotowanie folderów i katalogów promocyjnych:

“KOBO” Mariusz Piekut
ul. Wróblewskiego 18/lok 1204
NIP: 834-120-27-08

INSTAGRAM inspirations

  • Nasz stolik MIDNIGHT już wie, jak to jest, gdy One Projektują wnętrze 😉 |
Our MIDNIGHT coffee table already knows, how it is when They Design an interior 😉

#repost @one.projektuja #takemehome_design #wnętrze #projektwnętrz #architektwnetrz #salon #stolikkawowy #mebleprostewformie #polishdesign #minimalistdesign #moderndesign #coffeetable #couchtisch #interiordesign #interiores #realizacja #architekturawnętrz #instadecor #architekturawnętrz
  • Kochani, pamiętajcie proszę, że od początku maja showroom naszej marki mieści się na Duchnickiej 3 (przy Powązkowskiej). Pracujemy od 10:00 do 18:00. (PN-PT)
Czeka tu na Was ponad 170 m2 mebli prostych w formie! Do zobaczenia! :) #showroom #newshowroom #mebleprostewformie #meble #duchnicka #duchnicka3 #polskidesign #stylskandynawski #stylloftowy #minimalizm #prostejestpiekne #stół #stolik #regał #wieszak #konsola #półka #biurko #szafkanocna
  • Mamy nadzieję, że spędziliście majówkę z majowym numerem @dobrewnetrze_magazyn. Meble naszej marki pojawiały się w nim aż trzykrotnie: - stolik GOODNIGHT w mieszkaniu dla singla zaprojektowanym przez pracownię #baumillerkossowska - regał MOTIVO w rekomendacji redakcji
- stół Mr. W i jego „przewrotna forma” w sekcji Inspiracje. 
Zapraszamy do lektury! 😀
  • FOLDER, nasz najnowszy stolik kawowy, zaprojektowany dla take me HOME przez Ezio Pesatori, pomoże utrzymać porządek we wszelkiego typu poczekalniach. |
FOLDER, our brand new coffee table, design for us by Ezio Pescatori, will help to keep an order in any type of waiting room.
#takemehome_design #eziopescatori #waitingroom #coffeetable #magazine #tavolino #stolikkawowy #tablebasse #kaffeetisch #minimalperfection #instadecor #interiordesign #homedecor #interior #minimalism #minimalistdesign #minimalismo #furnituredesign #italiandesign #furniture #poczekalnia #elledecorationpolska
  • Klasyczny i bardzo praktyczny - stolik MALMO z półką. | Classic and very practical - MALMO coffee table with shelf.
#takemehome_design #stolikkawowy #coffeetable #loft #loftstyle #industrialdesign #industrial #kaffeetisch #couchtisch #homedecor #interior #interiordesign #instadecor #polishdesign #livingroom #stolik #mebleprostewformie
  • Nasz najbardziej znany stolik kawowy TULIP dostępny jest teraz także w wersji prostokątnej. | Our most famous coffee table TULIP is now available also in a rectangular shape. 
#takemehome_design #coffeetable #stolikkawowy #interiordesign #interiores #mebleprostewformie #scandinavianstyle #polishdesign #designedinpoland #furnituredesign #minimalistdesign #instadecor #homedecor #tablebasse #couchtisch
  • Hello Wrocław! 
Od niedawna nasze meble dostępne są w @cobo_conceptstore. Zapamiętajcie ten adres! Dąbrowskiego 3, Wrocław. | Hello Wrocław! Recently, our products are available at cobo concept store. Don’t forget that address. 
#takemehome_design #wroclaw #wrocław #showroom #conceptstore #polishdesign #minimalperfection #furniture #furnituredesign #meble #stolik #regał #homedecor #interiordesign
  • Klasyczna piękność - stół i stolik OKRĄGŁY | Classic beauty - ROTONDO dining and coffee table. 
Projekt: Mateusz Karewicz
Zdjęcie: @yassen_hristov 
Stylizacja: Patrycja Rabińska

#takemehome_design #polishdesign #createdinpoland #stół #stolik #stolikkawowy #scandinavianstyle #scandinavianhome #hygge #oak#dąb #diningroom #diningtable #coffeetable #esstisch #couchtisch #tavolino #tablebasse #mesita #interior #interiordesign #instadecor #minimalperfection #minimalism #kravts