EN / DE / IT / FR

10.12.2017.
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu eksponatów na targi IMM COLOGNE w KOLONII W STYCZNIU 2018 r.


Konkurs ofert realizowany jest w ramach rozeznania cenowego do projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Transport drogowy na trasie Warszawa – Kolonia – Warszawa

Dokładny adres załadunku:
Ul. Słoneczna 2, 02-570 Marki

Dokładny adres dostawy:
Messepl. 1, 50679 Köln, Niemcy

Przedmiot transportu:
meble i wyposażenie stoiska

Ilość towaru:
Ponieważ przed spakowaniem towaru nie można precyzyjnie określić ilości potrzebnych palet, prosimy o wycenę 3 poniższych wariantów:

wariant 1.
8 palet o wymiarach 120x80x200cm, , waga łączna około 560 kg

wariant 2.
9 palet o wymiarach 120x80x200cm, waga łączna około 620 kg

wariant 3.
10 palet o wymiarach 120x80x200cm, waga łączna około 690 kg

B. Dostawa towaru na stoisko D039 w hali 2.2 wraz z rozładunkiem, , a po zakończeniu targów wraz z załadunkiem.

Auto powinno być wyposażone w windę oraz wózek paletowy wraz z operatorem.

C. Magazynowanie palet i pustych opakowań według stawki za m3.

D. Ubezpieczenie towaru na kwotę 50.000 zł

CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Dostawa do Kolonii w dniu 14.01.2018 r. do godziny 12:00
Odbiór z Kolonii w dniu 22.01.2018 r. po godzinie 16:00

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 18.12.2017 do godz. 15:00.

V. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

19.12.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – transport eksponatów na targi w w Kolonii w dniach 14-22 stycznia 2018 r. :

TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
ul M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
NIP: 7821000022

17.08.2017.
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu eksponatów na targi Maison&Objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.


Konkurs ofert zrealizowany jest w ramach rozeznania cenowego do projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Transport drogowy na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa :

Dokładny adres załadunku:
Ul. Słoneczna 2, 02-570 Marki

Dokładny adres dostawy:
Parc des Expositions de Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte

Przedmiot transportu:
6 palet o wymiarach 120x80x200cm, zawierających meble i wyposażenie stoiska, waga łączna około 400kg

Zakres usługi:
Załadunek w Polsce, dostarczenie oraz rozładunek na stoisko we Francji
Odbiór ze stoiska oraz załadunek we Francji, wyładunek w Polsce.
Auto powinno być wyposażone w dodatkowy, niezbędny sprzęt rozładunkowy typu winda lub wózek widłowy.
Ubezpieczenie towaru na kwotę 30.000 zł

CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Dostawa do Paryża w dniu 6.09.2017 r. do godzinie 12:00
Odbiór z Paryża w dniu 13.09.2017 r. do godzinie 17:00

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 25.08.2017 do godz. 15:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

28.08.2017
Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – transport eksponatów na targi w Paryżu w dniach 6-13 września 2017 r.:

TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
ul M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
NIP: 7821000022

9.08.2017
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach IMM organizowanych w Kolonii w Styczniu 2018 r.


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach IMM Cologne organizowanych w Kolonii w styczniu 2018 r., w tym:

A) TRANSPORT :
a) Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa – Kolonia – Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.
b) Łączny czas podróży w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

B) NOCLEG:
a) Zapewnienie i organizacja 8 noclegów dla dwóch osób w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.
b) Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.
c) Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawny i szybki dojazd (maksymalnie 30 minut) na miejsce targów tj. Köln Messe.
d) Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.
e) Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań w formie otwartego bufetu.

CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
60400000-2 Usługi transportu lotniczego

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi 14-22 stycznia 2018 r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 17.08.2017 do godz. 17:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

18.08.2017
Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – przelot oraz zakwaterowanie w Kolonii w dniach 14-22 stycznia 2018:

M TOUR Michał Ostrowski Stanisława Ostrowska
Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda
NIP 7411880302

24.07.2017
Rozeznanie cenowe na zapewnienie transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy
na targach Maison&Objet organizowanych w Paryżu we wrześniu 2017 r.


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu oraz noclegu w trakcie uczestnictwa Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach Maison et objet organizowanych
w Paryżu w terminie 8-12 września 2017 r., w tym:

A) TRANSPORT :
a) Zapewnienie przelotów na trasie: Warszawa (WAW) – Paryż (lotnisko CDG lub ORY)- Warszawa dla dwóch osób w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca.
b) Łączny czas podróży w jedną stronę na wskazanej trasie nie może być dłuższy niż 2,5 godz.

B) NOCLEG:
a) Zapewnienie i organizacja min. 7 noclegów w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe -min. 3 gwiazdki lub więcej.
b) Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.
c) Lokalizacja wybranych obiektów powinna umożliwić sprawnych i szybki dojazd na miejsce targów tj. Villepinte Exhibition Centre w Paryżu.
d) Przewidywane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.
e) Wykonawca w wybranym hotelu zapewni Zamawiającemu wyżywienie w postaci śniadań w formie otwartego bufetu.

CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
60400000-2 Usługi transportu lotniczego

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi 6-13 września 2017r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 03.08.2017 do godz. 15:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

7.08.2017r. :

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – przelot oraz zakwaterowanie w Paryżu w dniach 6-13.09.2017:
TeCe sp. zo.o.
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8/72, 30 – 305 Kraków
NIP 6762491821

5.05.2017
Rozeznanie cenowe na zorganizowanie sesji zdjęciowej wraz z przekazaniem praw autorskich


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Life – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja profesjonalne sesji fotograficznej wraz z przekazaniem praw autorskich do projektu.
W związku z planowanym wydaniem katalogu z ofertą naszych mebli na targi międzynarodowe, potrzebujemy przeprowadzić produktową sesję zdjęciową.

Zakres sesji:
‐ aranżacja dekoracji, dobranie kolorystyki, dobranie rekwizytów
‐ wykonanie zdjęć około 45 modeli mebli (kilka ujęć, detal oraz zdjęcia do packshotów)
‐ obróbka graficzna
‐ prawa do zdjęć

Stylistyka i kolory:
Minimalistyczna aranżacja pasująca do stylu naszych mebli.
Kolorystyka – delikatne, pastelowe kolory.

Lokalizacja:
Sesja może odbyć się w naszych wnętrzach, więc nie ma potrzeby przewożenia mebli, ani
wynajmowania pomieszczeń. Adres: Słoneczna 2, Marki.
Jesteśmy w stanie przygotować także ewentualną zabudowę.

II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi 20. tydzień 2017 r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 13.05.2017 do godz. 17:00.

IV. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto. Kwota nie może być uzależniona od zmiennych, musi być wyrażona konkretną kwotą, ponieważ sesję będziemy rozliczać w ramach dotacji i musimy wybrać najbardziej korzystną ofertę.

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

16.05.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – sesję zdjęciową wraz z prawami autoskimi do zdjęć:

Pan Yassen Hristov

6.04.2017
Rozeznanie cenowe na przygotowanie folderów i katalogów promocyjnych


Rozeznanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Take Me Home / Take Me to Your Live – program międzynarodowej promocji branży meblowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – powoływany dalej jako Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie składu, projektów graficznych i wydruku wraz z dostawą dwóch rodzajów materiałów promocyjnych:

1. Foldery reklamowe prezentujące towary TMH z wykorzystaniem treści opisowych
i ilustrowanych: w formie arkuszu papieru złożonego jedno/dwukrotnie, prospekt dwustronicowy, zadruk fullkolor, format w rozłożeniu nie mniejszy niż A4, po złożeniu np.
w formacie DL.
Specyfikacja: 250 gram, kreda mat + folia matowa, CMYK 4+4, bigowana.
Wszystkie materiały graficzne (zdjęcia mebli oraz wizualizacje aranżacji) w formacie 300 dpi. oraz teksty do folderu dostarczy Zamawiający. Wymianie podlegać będzie do 30% treści.
Ilość sztuk: 20 000 w podziale:
a) do 10 czerwca 2017 r. : 7000 sztuk,
b) do 14 stycznia 2018 r.: 6500 sztuk,
c) do 31 lutego 2019 r.: 6500 sztuk.
Zamawiający zastrzega, że przy każdym dodruku folderu niezbędne będzie wprowadzenie zmian w projekcie w celu jego aktualizacji.

2. Katalogi reklamowe firmy TMH zawierające jej prezentacje, spis produktów i usług w formie książki/broszury.
Specyfikacja: 240/150 mm lub A4, poziom, okładka 350 gr, kreda matowa foliowana, kreda matowa foliowana dwustronnie folią matową, środek kreda matowana 250 gr, CMYK 4+4, 24 strony, oprawa klejona.
Wszystkie materiały graficzne (zdjęcia mebli oraz wizualizacje aranżacji) w formacie 300 dpi. oraz teksty do folderu dostarczy Zamawiający.
Ilość sztuk: 4 000 w podziale:
a) do 10 czerwca 2017 r.: 1360 sztuk,
b) do 14 stycznia 2018 r.: 1320 sztuk,
c) do 31 lutego 2019 r.: 1320 sztuk.
Zamawiający zastrzega, że przy każdym dodruku katalogu niezbędne będzie wprowadzenie zmian w projekcie w celu jego aktualizacji. Wymianie podlegać będzie do 30% treści.

Przygotowane w ramach zadania drukowane materiały muszą być oznakowane zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi oraz księgą wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

CPV:
79822000-2 – usługi składu;
79822500-7 – usługi projektów graficznych;
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

Z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów jakie powstaną w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin wykonania usługi jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w pkt II, ppkt 1 i 2.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz@takemehome.pl lub osobiście do siedziby firmy TMH Mateusz Karewicz, ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 226, 01-793 Warszawa, najpóźniej do dnia 15.04.2017 do godz. 15:00.

V. KRYTERIUM OCENY
100% cena oferty netto

Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia oficjalnego formularza, niezbędnego do złożenia oferty.

18.04.2017

Wyłoniony wykonawca, który zorganizuje przedmiot zamówienia – przygotowanie folderów i katalogów promocyjnych:

“KOBO” Mariusz Piekut
ul. Wróblewskiego 18/lok 1204
NIP: 834-120-27-08

INSTAGRAM inspirations

 • Stół konferencyjny nie musi być nudny. ORIGAMI | Conference table doesn’t need to be boring. ORIGAMI
#meblepieknieproste #takemehome_design #stol #stół #stółkonferencyjny #dąb #origami #contemporarydesign #interior #interiordesign #conferencetable #tisch #tavolo #table #oak #minimalism #minimaldesign
 • PERFORMA
Detal nadaje meblowi tożsamość. | Detail creates identity. 
#takemehome_design #takemehome #meblepieknieproste #contemporarydesign #stolikkawowy #gazetnik #dąb #mebleprostewformie #interiordesign #interior #coffeetable #magazinepocket #couchtisch #tavolino #tablebasse #mesadecentro #oak #minimalism #minimaldesign
 • #takemehome #takemehome_design #mebleprostewformie #meblepieknieproste #mebledesignerskie #minimalistdesign #polishbrand #polishdesign #scandinavianstyle #stylskandynawski #stylminimalistyczny #minimaliststyle #showroom #polishfurniture #loftstyle #scandinaviandesign
 • Regał REGALO przyciąga minimalizmem i prostą formą. | REGALO shelving attracts with minimalism and a simple form. #takemehome_design #meblepieknieproste #minimalistgruniture #interiordesign #polishdesign #homedeco #nordicinspiration #scandinavianstyle #shelf #shelving #mebleprostewformie #regał #modernfurniture #contemporaryfurniture #steelwork #interiors #minimalism #homedeco #loft #scandinavianhome #cleverfurniture #polishbrand #architekturawnetrz #regalo
 • #takemehome #takemehome_design #mebleprostewformie #meblepieknieproste #mebledesignerskie #minimalistdesign #polishbrand #polishdesign #scandinavianstyle #stylskandynawski #stylminimalistyczny #minimaliststyle #showroom #polishfurniture #loftstyle #scandinaviandesign
 • Naszą minimalistyczną szafkę ERTEFAŁ 200, tak jak i pozostałą część mebli, znajdziecie w @akademia_architektury . | Our minimalistic ERTEFAŁ 200 cabinet, as well as other furniture, you will find at @akademia_architektury.
#takemehome_design #takemehome #meblepieknieproste #mebleskandynawskie #mebleprostewformie #mebleskandynawskie #minimalism #minimaliststyle #minimalistdesign #polishbrand #polishdesign #furnituredesign 
#wieszakłazienkowy #mieszkanie #apartment #industrial #raw #oak #dąb #stal #steel #interiordesign #wyposażeniewnętrz #dodatkidodomu #biuroprojektowe #wyposażenie #akademiaarchitektury
 • Pragniesz bliskim osobom wręczyć prezent, ale nie możesz się zdecydować? Żaden problem! W naszej ofercie znajdziesz bony podarunkowe, które można przeznaczyć na dowolny zakup mebli take me HOME. | You'd like to give your loved ones a gift, but you can not decide? No problem! In our offer you will find gift vouchers that can be used for any purchase take me HOME furniture. 
#takemehome #takemehome_design #mebleprostewformie #meblepieknieproste #stoly #voucher #stolikikawowe #regały #konsole #szafki #stolikipomocnicze #oakfurniture #contemporarydesign #bonpodarunkowy #prezent #gift #polishbrand #polishdesign #minimalistdesign #minimalistfurniture #mebleskandynawskie #scandinavianstyle #minimaliststyle #loftstyle #diningtables #coffeetables #sidetables #stolyjadalniane #interiordesign #polishfurniture
 • A tak prezentuje się nasz stolik kawowy PERFORMA w aranżacji sklepu @kolorowych_snow. | And this is how our coffee table PERFORMA looks in the @kolorowych_snow store.
⠀
#takemehome #takemehome_design #minimalistfurniture #mebleprostewformie #meblepieknieproste #livingroomdecor #scandinavianhome #minimal #colorful #sklepwnetrzarski #madeinpoland #wood #naturaldesign #aranżacjawnętrz #kolorowychsnów #mebleskandynawskie #scandi #dom #wystrojwnetrz #lodz #meble #stolikkawowy #coffetable #performa #oak #dąb #minimalistdesign #industrial #loftstyle