Polityka prywatności i cookies

DOKUMENT ZAWIERA:
POLITYKA PRYWATNOŚCI
PLIKI COOKIES


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka ochrony prywatności („Polityka ochrony prywatności”) zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki firma TMH Mateusz Karewicz („TMH”) wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników podczas przeglądania przez nich naszej witryny internetowej www.takemehome.pl „Witryna internetowa”), jak również ich praw w tym zakresie.
Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez użytkownika lub uzyskiwanych od użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej, niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądanie Witryny internetowej, zakup naszych produktów lub usług, uzyskiwanie od nas informacji, kontakt z nami, składanie wniosków, czy korzystanie z funkcji bądź usług dostępnych na Witrynie internetowej.
Firma TMH szanuje prawo do prywatności i przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym nowego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., a także wszelkich innych przepisów, które mogą je w przyszłości rozbudować lub uzupełnić.
Zalecamy dokładne zapoznanie się z naszą Polityką ochrony prywatności dla pewności, że rozumiesz, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane podczas przeglądania przez Ciebie Witryny.

2. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?
Administratorem danych jest osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, administrator decyduje, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane.
Dla celów niniejszej Polityki ochrony prywatności administratorem danych jest firma TMH: TMH Mateusz Karewicz z siedzibą pod adresem 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 11/226

3. Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE TMH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów:
Administrator danych: TMH Mateusz Karewicz
Adres pocztowy: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 11/226, Polska
Telefon: +48 660 748 148
Można również skontaktować się z nami pocztą e-mail pod adresem daneosobowe@takemehome.pl

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

5. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ FIRMĘ TMH?
Dla celów określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności firma TMH zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
1. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko
2. Dane kontaktowe: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego.
3. Dane transakcyjne: informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach i przyjmowaniu należności, metodach płatności, dane bankowe i wszelkie inne dane związane z transakcjami, które zawierasz z nami.
4. Dane elektroniczne: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskujesz dostęp do Witryny, informacje o przeglądaniu, aktywność w Witrynie.
Firma TMH nie zbiera w sposób zamierzony informacji o nieletnich, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to jednoznaczną zgodę. Gwarantujesz, że masz ukończone 16 lat. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że firma TMH posiada dane osobowe nieletnich, skontaktuj się z nami za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE TMH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?, a wówczas dane te zostaną usunięte.

6. ZBIERANIE I POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Firma TMH zbiera i przetwarza dane osobowe, które nam dobrowolnie podajesz podczas interakcji z naszą Witryną, w szczególności w następujących okolicznościach:
• pytanie o informacje lub oferty dotyczące naszych produktów i usług;
• subskrypcja naszego biuletynu;
• rejestracja w naszej Strefie Klienta lub odnowienie dostępu do Strefy Klienta;
• nabycie produktów firmy TMH;
• wysłanie nam CV w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.
Klient jest zobowiązany do podania wyłącznie takich danych osobowych, jakie są niezbędne do świadczenia na jego rzecz usług przez firmę TMH lub udostępniania mu funkcji Witryny, które zamówił.
Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn od firmy TMH, musisz podać nam swój adres e-mail. Jeśli zwrócisz się do nas z prośbą o informacje lub zechcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali, musisz podać nam dane kontaktowe niezbędne do tego celu. Jeśli zechcesz nabyć jakikolwiek produkt lub usługę, które firma TMH udostępnia w swojej Witrynie, konieczne będzie podanie nam między innymi adresu pocztowego, na który będziemy mogli wysłać zamówienie. Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych, nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie naszych usług.
Pola formularzy dostępnych na Witrynie, które trzeba wypełnić, będą oznaczone gwiazdką (*). Jeśli otrzymamy nie wszystkie wymagane informacje albo otrzymamy nietypową lub nieprawidłową odpowiedź, nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego zapytania lub zapewnić Ci odpowiedniej usługi bądź funkcji.
W każdym przypadku gwarantujesz i odpowiadasz za prawdziwość, dokładność, aktualność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązujesz się do ich aktualizacji.

Nie jest konieczne podawanie nam danych osobowych w celu przeglądania Witryny. Jednakże podczas odwiedzania naszej Witryny firma TMH zbiera, automatycznie i za pośrednictwem plików cookie, w zależności od ustawień przeglądarki, następujące informacje: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskujesz dostęp do Witryny, informacje o przeglądaniu, aktywność na Witrynie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce w sprawie plików cookie.

7. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe, które nam przekazujesz i które od Ciebie otrzymujemy, są wykorzystywane do przetwarzania Twoich żądań i transakcji, świadczenia na Twoją rzecz wysokiej jakości usług oraz informowania Cię o możliwościach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Poniżej przedstawiamy konkretne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1. Udzielanie Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usług. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
2. Wysyłanie Ci naszego biuletynu z informacjami, promocjami, kampaniami i aktualnościami dotyczącymi produktów TMH. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
3. Twoja rejestracja jako klienta, przetwarzanie transakcji, zarządzanie relacjami umownymi, zapewnienie dostępu do prywatnego obszaru klienta, przesyłanie istotnych informacji o produktach, powiadomień o dostawie, konserwacji, fakturowaniu, odbiorach i płatnościach, transakcjach procesowych i metodach płatności, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami, przeprowadzanie badań satysfakcji bądź ankiet dotyczących produktów i usług wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę TMH. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy sprzedaży zawartej z firmą TMH.
4. Utworzenie konta umożliwiającego dostęp do Strefy klienta, odnowienie dostępu do Strefy klienta oraz zapewnienie dostępu do informacji i usług w niej dostępnych: informacji o koncie klienta, fakturowaniu i płatnościach, składaniu zamówień, informacji o produktach i usługach wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę TMH, zarządzaniu programami lojalnościowymi, rabatach i promocjach. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy sprzedaży produktów zawartej z firmą TMH.
5. Odpowiadanie na prośby o wsparcie techniczne lub pomoc związaną z produktami firmy TMH. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
6. Przechowywanie danych i kontaktowanie się z Tobą w zakresie procesów rekrutacji i wyboru pracowników w firmie TMH, a także zarządzanie Twoim udziałem w tych procesach. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
7. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody — przesyłanie informacji marketingowych dotyczących naszych, naszych publikacji, badań opinii, informacji promocyjnych i reklamowych, kuponów, ofert (w tym ofert personalizowanych) oraz rekomendacji dotyczących naszych produktów, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i w oparciu o profil utworzony przez firmę TMH, telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, w wiadomościach SMS i MMS. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
8. Zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej i informacji. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w zapewnieniu bezpiecznego środowiska i zapobieganiu szkodom dla systemów firmy TMH oraz informacji użytkowników, jak również nieuprawnionemu dostępowi do systemów firmy TMH i informacji użytkowników oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu.
9. Na potrzeby zarządzania wewnętrznego: planowanie, alokacja zasobów, opracowywanie polityki, poprawa jakości, analizy strategiczne, marketing i rozwój handlowy, monitorowanie, audyty, zagadnienia prawne, ocena i sprawozdawczość. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w zrozumieniu i przeanalizowaniu rozwoju naszej działalności, doskonaleniu naszych produktów i usług oraz poszukiwaniu sposobów rozwoju i udoskonalania naszej działalności.
10. Jeśli chodzi o wykorzystywanie i przeznaczenie plików cookie prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką w sprawie plików cookie. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać, wysyłając na adres daneosobowe@takemehome.pl wiadomość zawierającą imię i nazwisko oraz adres do celów komunikacji i weryfikacji, a także dane niezbędne do przetworzenia wniosku. Możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem dowolnego z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności: Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE TMH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Pamiętaj, że otrzymywanie informacji marketingowych nie jest dla nas niezbędne do utrzymania relacji z Tobą. Jeśli wolisz nie otrzymywać wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.
W jakim stopniu podejmowanie decyzji jest zautomatyzowane?
Firma TMH nie wykorzystuje w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji do angażowania się w stosunki umowne z klientami, ich rozwijania czy rozwiązywania. W razie wykorzystania tych procesów w konkretnym przypadku poinformujemy Cię o tym, powiadomimy Cię o przysługujących Ci w tym względzie prawach i spełnimy nasze zobowiązania prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czy stosujecie profilowanie?
W celu zaoferowania klientom produktów i/lub usług zgodnych z ich zainteresowaniami oraz w celu poprawy środowiska użytkownika możemy opracowywać „profile handlowe” w oparciu o uzyskane informacje. Na podstawie tego profilu nie będą jednak podejmowane decyzje automatyczne.

8. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Wykorzystujemy, przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Firma TMH nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych klientów podmiotom zewnętrznym i przekazuje dane osobowe osobom albo podmiotom tylko wtedy, gdy uzyska uprzednią zgodę właściciela lub na podstawie bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy zgoda ta nie jest konieczna do konkretnego przekazania.
Będziemy udostępniać lub zapewniać osobom trzecim dostęp do danych osobowych klientów, gdy będzie to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych poniżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. Nasi dostawcy. Firma TMH będzie przekazywać lub zapewniać dostęp do danych osobowych klientów firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych w punkcie 7 niniejszej Polityki ochrony prywatności DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? — CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: usługi informatyczne i platformy internetowej, zarządzanie zamówieniami i wysyłkami, przetwarzanie płatności, dystrybucja poczty e-mail, centra telefonicznej obsługi klienta, usługi pozycjonowania stron internetowych, marketing, analizy rynku i organizacja kampanii promocyjnych. Jeśli którykolwiek z tych dostawców usług będzie potrzebował dostępu do danych osobowych naszych klientów, będzie z nich korzystać wyłącznie w celu świadczenia na naszą rzecz usług i zgodnie z naszymi poleceniami. Wymagamy od dostawców również zachowania poufności i bezpieczeństwa danych oraz ich zwrotu bądź zniszczenia, gdy przestaną ich potrzebować. Niektórzy z tych dostawców mają siedziby za granicą, więc przekazywanie im danych może wiązać się z międzynarodowym transferem danych osobowych klientów, co opisano w punkcie 8.d.
b. Zobowiązania prawne: firma TMH może przekazywać dane osobowe klientów, gdy jest to konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych, w tym zobowiązania związanego z przekazywaniem danych właściwym organom, sędziom czy sądom. Dotyczy to również stosowania się do żądań organów władzy związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

9. JAKIE ŚRODKI STOSUJEMY W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Firma TMH podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych klientów przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, przypadkową lub zabronioną modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym środki niezbędne do przeciwdziałania wszelkim podejrzewanym naruszeniom ochrony danych osobowych.
Witryna zawiera system logowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła, za pośrednictwem którego dostęp do prywatnego obszaru Strefy klienta mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Firma TMH w żadnym momencie nie będzie wykorzystywać tych informacji do żadnych celów innych niż konserwacja wspomnianej Strefy klienta, zarządzanie relacjami biznesowymi z klientami oraz oferowanie usług dostępnych w Strefie klienta.
Zobowiązujesz się do zachowania i używania nazwy użytkownika z należytą starannością i zapobiegliwością. Korzystanie z hasła jest osobiste i niezbywalne, a przekazywanie hasła osobom trzecim jest niedozwolone, nawet jeśli ma charakter tymczasowy. W związku z tym musisz podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia hasła, zapobiegając jego wykorzystaniu przez osoby trzecie. Dlatego ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z hasła, a firma TMH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody związane z niewłaściwym korzystaniem z hasła.
Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że Twoje hasło jest używane przez osoby trzecie albo że dane osobowe mogą być nadużywane bądź wykorzystywane bez upoważnienia, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas poprzez jeden z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE TMH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

10. NA JAK DŁUGO ZATRZYMUJEMY DANE KLIENTÓW?
Firma TMH zatrzymuje dane osobowe klientów na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy klienci skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.
Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.
Dla określenia odpowiedniego okresu zatrzymywania danych stosujemy następujące kryteria:
1. Dane niezbędne do przekazania Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usługi, będą zatrzymywane na okres niezbędny do reagowania i rozpatrywania tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
2. Dane niezbędne do wysłania Ci biuletynu będą zatrzymywane tak długo, jak długo nie wycofasz swojej zgody lub nie poinformujesz nas o chęci dalszego otrzymywania biuletynu, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
3. Dane wymagane do rejestracji w naszej Strefie klienta będą zatrzymywane na cały okres trwania umowy z firmą TMH, tak długo, aż zrezygnujesz z subskrypcji obszaru prywatnego, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
4. Dane związane z nabywaniem produktów firmy TMH w ramach relacji umownej będą zatrzymywane przez okres obowiązywania umowy z firmą TMH lub przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy z firmą TMH, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
5. Dane niezbędne do reagowania na wnioski klientów o pomoc techniczną lub związane z produktami firmy TMH, będą zatrzymywane na okres niezbędny do rozpatrzenia tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
6. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, Twoje dane będą zatrzymywane tak długo, aż wycofasz swoją zgodę lub poinformujesz nas, że nie chcesz dalej otrzymywać tych wiadomości, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
7. Dane przesłane w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji/wyboru pracowników będą zatrzymywane co do zasady na trzy lata, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
8. W przypadku umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu dane będą zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i zaleceniami właściwych organów.

11. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA, JEŚLI CHODZI O PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci określone prawa, jeśli chodzi o zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Prawa te są następujące:
1. Prawo do informacji: masz prawo do uzyskania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.
2. Prawo dostępu: masz prawo w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia, że w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapewniamy Ci dostęp do tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, a także masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Kopia Twoich danych osobowych, które Ci udostępnimy, będzie bezpłatna, chociaż żądanie dodatkowych kopii może podlegać uzasadnionej opłacie w oparciu o koszty administracyjne. Ze swojej strony możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Twojego żądania.
3. Prawo do sprostowania danych: masz prawo żądać sprostowania nieścisłych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które mogą być niekompletne, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
4. Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych między innymi wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zatem firma TMH może zachować te dane, należycie je blokując, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co by oznaczało, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich dalej przetwarzać w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:
o – zakwestionujesz dokładność danych w czasie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
o – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
o – firma TMH nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
o – wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy firmy TMH przeważają nad Twoimi.
6. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to jest stosowane wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo to pozwala Ci na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub do ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.
8. Prawo do wycofania zgody: w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami (na przykład w celu wysyłania Ci informacji marketingowych), możesz ją w każdej chwili wycofać.
9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane można znaleźć pod adresem https://www.giodo.gov.pl
Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając na adres daneosobowe@takemehome.pl wiadomość zawierającą imię i nazwisko oraz adres do celów komunikacji i weryfikacji, a także dane niezbędne do przetworzenia wniosku.
Jeśli chcesz wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.
Jeżeli Twoje wnioski będą widocznie bezzasadne lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy albo naliczyć uzasadnioną opłatę, biorąc pod uwagę odpowiednie koszty administracyjne, albo nie zareagować na wniosek.
Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności, Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE TMH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

12. ZMIANY
Firma TMH może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę ochrony prywatności w celu dostosowania jej do zmian, jakim może ulegać Witryna lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów albo zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie takie aktualizacje będą publikowane przez firmę TMH na Witrynie w miarę ich pojawiania się.

PLIKI COOKIES

WPROWADZENIE
Niniejsza polityka w sprawie plików cookie („Polityka w sprawie plików cookie”) zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki firma TMH Mateusz Karewicz („TMH”) wykorzystuje pliki cookie, w tym rodzajów i przeznaczenia plików cookie wykorzystywanych przez naszą witrynę internetową www.takemehome.pl („Witryna internetowa”), jak również przysługujących Ci praw, jeśli chodzi o wyłączenie plików cookie.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
Pliki cookie pozwalają nam m.in. zapamiętywać Twoje preferencje i rozpoznawać Cię podczas kolejnych wizyt. Jest to możliwe dzięki zapisywaniu pewnych informacji na Twoim urządzeniu.

CO TO JEST PLIK COOKIE?
Cookie to plik pobierany na urządzenie użytkownika w celu zapisania danych, które mogą być aktualizowane i odzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za jego instalację.
Po wejściu na Witrynę i wyrażeniu zgody na ich instalowanie na Twoim urządzeniu (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.) instalowane są małe pliki zawierające informacje. Pliki te (które są plikami cookie) stanowią część technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Witryny i nie są z natury szkodliwe.
Pliki cookie są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu, i umożliwiają śledzenie Twojej aktywności w Internecie.
W ustawieniach przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Możesz wyłączyć obsługę plików cookie, ale Witryna internetowa lub niektóre jej sekcje mogą wówczas nie działać poprawnie.

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?
W zależności od podmiotu, który nimi zarządza, pliki cookie mogą być następujące:
• „pliki cookie tej samej firmy”: są to pliki cookie, które są wysyłane na urządzenie użytkownika z komputera lub domeny zarządzanych przez samego wydawcę sieciowego i z poziomu których świadczona jest usługa zamówiona przez użytkownika,
• „pliki cookie innych firm”: te pliki cookie są wysyłane na urządzenie użytkownika z komputera lub domeny, które nie są zarządzane przez wydawcę sieciowego, ale przez inny podmiot przetwarzający dane uzyskane z plików cookie.
Witryna korzysta zarówno z „plików cookie tej samej firmy”, jak i z „plików cookie innych firm”.
Pliki cookie można również kategoryzować według czasu ich działania:
• Pliki cookie dla sesji: typ pliku cookie, który służy do zbierania i przechowywania danych podczas przeglądania witryny internetowej przez użytkownika. Często są one wykorzystywane do przechowywania informacji przydatnych tylko do zaoferowania usługi zamówionej przez użytkownika tylko raz (np. lista zakupionych produktów).
• Trwałe pliki cookie: rodzaj pliku cookie, w którym dane pozostają zapisane na urządzeniu i mogą być wykorzystywane oraz przetwarzane przez okres ustalony przez organizację odpowiedzialną za pliki cookie, który może trwać od kilku minut do kilku lat.
Witryna korzysta zarówno z trwałych plików cookie, jak i z plików cookie dla sesji.

DO CZEGO WITRYNA UŻYWA PLIKÓW COOKIE?
• Techniczne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi przeglądanie witryny internetowej, korzystanie z platformy lub aplikacji i z jej różnych opcji lub usług. Na przykład kontrolowanie ruchu i wymiana danych, identyfikacja sesji, dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów zamówienia, przeprowadzanie procesu zakupu, wnioskowanie o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z funkcji zabezpieczeń podczas przeglądania, zapisywanie treści w celu udostępniania filmów lub dźwięków czy też udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych.
• Personalizujące pliki cookie: te pliki cookie dają użytkownikowi dostęp do usługi za pomocą pewnych ogólnych funkcji, które są z góry zdefiniowane według pewnych kryteriów na urządzeniu użytkownika. Na przykład język, rodzaj przeglądarki, przez którą usługa jest używana, konfiguracja regionalna, z której uzyskuje się dostęp do usługi itp.
• Analityczne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają odpowiedzialnemu za nie podmiotowi śledzenie i analizowanie zachowań użytkowników witryn internetowych, z którymi są powiązane. Informacje zbierane za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie służą do pomiaru aktywności na witrynach internetowych, w aplikacjach i na platformach oraz definiowania profili przeglądania użytkowników tych witryn, aplikacji i platform w celu wprowadzenia udoskonaleń w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania przez użytkowników z usług.
• Reklamowe pliki cookie: te pliki cookie pozwalają na jak najskuteczniejsze zarządzanie przestrzenią reklamową, którą w stosownych przypadkach wydawca umieścił na witrynie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z poziomu których świadczona jest żądana usługa, w oparciu o takie kryteria, jak publikowane treści czy częstotliwość wyświetlania reklam.
• Pliki cookie dotyczące reklam behawioralnych: te pliki cookie pozwalają na jak najskuteczniejsze zarządzanie przestrzenią reklamową, którą w stosownych przypadkach wydawca umieścił na witrynie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z poziomu której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniach użytkowników uzyskane w wyniku ciągłego monitorowania ich nawyków związanych z przeglądaniem. Pozwala to na opracowanie konkretnego profilu pod kątem wyświetlania reklam profilowanych.
Witryna wykorzystuje pliki cookie do powyższych celów. Aby uzyskać więcej informacji oraz listę konkretnych plików cookie, których używamy, zapoznaj się z tekstem: Pliki cookie w praktyce
Używamy narzędzia remarketingu AdWords™ firmy Google. Narzędzie to pozwala nam na publikowanie reklam w sieci treści Google na podstawie wcześniejszych wizyt użytkowników na naszej Witrynie internetowej. W tym celu niektóre strony Witryny zawierają kod o nazwie \„tag remarketingowy\”. Tagi te umożliwiają odczytywanie i konfigurowanie plików cookie w przeglądarce użytkownika w celu określenia rodzaju konkretnej reklamy, która będzie wyświetlana użytkownikowi, na podstawie elementów związanych z jego wizytą na naszej Witrynie internetowej. Na przykład, wybrana ścieżka przeglądania, przeglądane sekcje, odwiedzone określone strony czy podjęte działania. Stworzone w ten sposób listy remarketingowe przechowywane są w bazie danych na serwerach Google, gdzie znajdują się wszystkie identyfikatory plików cookie powiązane z każdą zapisaną listą czy kategorią zainteresowań. Uzyskane informacje pozwalają jedynie na identyfikację konkretnej przeglądarki. Google nie może zidentyfikować konkretnego użytkownika wyłącznie na podstawie tych informacji.

JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGE PLIKÓ COOKIE?
Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Możliwe jest jednak, że niektóre funkcje lub usługi Witryny nie będą działały poprawnie bez plików cookie. Większość przeglądarek umożliwia całkowite wyłączenie plików cookie, dzięki czemu w każdej chwili możesz zdecydować, które pliki cookie mają być używane na tej Witrynie internetowej, dostosowując ustawienia przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki znajdziesz więcej informacji. Poniżej zamieszczamy linki do witryn internetowych głównych przeglądarek:
• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox

Zamknij
Sign in
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.

biuro@takemehome.pl

660 748 148

Showroom
ul Duchnicka 3
01-794 Warszawa
showroom@takemehome.pl

by gorg.pl